Tác Giả Lục Giới Tam Đạo

 • Tiên Võ Đế Tôn

  Tiên Võ Đế Tôn

  Chín ngàn năm trước, Chí tôn Tiên đế suất lĩnh trăm vạn thần tướng nhốt đánh vào thái cổ hồng hoang, nhưng không một người nào về, chỉ còn lại một sợi chân hỏa di lưu thế gian. Chín ngàn năm sau, Diệp Thần là một phế đồ của môn phái, bị đuổi ra khỏi tông môn, không nhà có thể về. Ở dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên lấy được chân hỏa, chàng bắt đầu bước lên con đường luyện võ tu tiên. Thế giới này là nơi thần ma tiên phật cùng tồn tại, đây là một niên đại chư thiên vạn vực hỗn loạn, Diệp Thần bắt đầu hành trình nghịch thiên của mình.

 • Vĩnh Hằng Chi Môn

  Vĩnh Hằng Chi Môn

  Tác giả: Lục Giới Tam Đạo

  Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

  Giới thiệu:

  Phần tiếp của bộ truyện Tiên Vũ Đế Tôn (Tiên Võ Đế Tôn) - Bộ này nhân vật chính là Triệu Vân 

  Thần Ma hỗn chiến, vạn giới sụp đổ, đơn độc Vĩnh Hằng Tiên Vực, trường tồn thế gian. Vạn cổ về sau, một cái tên là Triệu Vân Chiến Thần, đọng Thiên Địa Huyền Hoàng, đúc lại Vũ Trụ Hồng Hoang, từ không gian phàm trần, đánh lên Vĩnh Hằng Tiên Vực, lấy thần danh tiếng, quân lâm vạn đạo... 

  Lời tác giả: Xem rất nhiều thư hữu bình luận, nói khúc dạo đầu cũ. Điểm ấy ta thừa nhận. Nhưng vĩnh hằng, sẽ có không đồng dạng như vậy chuyện xưa, ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực, bắt nó diễn dịch đến đặc sắc nhất. Còn có chính là Triệu Vân cùng Diệp Thần cái này. 《 Tiên Võ 》 cùng 《 Vĩnh Hằng 》 là hai cái khác biệt trưởng thành lịch sử, cũng là hai cái khác biệt chuyện xưa đường lối, hậu kỳ sẽ có giao thoa, vô luận là cái nào nhân vật chính, cũng sẽ không tận lực đi làm thấp đi, Triệu Vân khả năng cùng Diệp Thần tương xứng, tự có đạo lý của nó,   《 Vĩnh Hằng Chi Môn 》 sẽ từng cái hiện ra.